Image Effect

Politika privatnosti

Politika privatnosti

2 januara, 2022 2022-03-04 11:13

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA I KLIJENATA

Vrsta podataka

Adria hotel prikuplja, obrađuje i čuva podatke o identitetu i adresama korisnika i klijenata, podatke o vršenoj rezervaciji i izdatim rezervacijama, kao i druge podatke koji su neophodni radi vođenja evidencije o realizaciji ugovornih odnosa.

Adria hotel, obrađuje i čuva podatke o uređajima i lokacijama sa kojih je pristupljeno korisničkoj platformi, uračunavajući ali neisključujući IP adrese korisnika i klijenata, podatke o operativnom sistemu, podatke o uređaju sa kog je pristupljeno i druge podatke koji su dostupni, a ne tiču se isključivo ličnosti korisnika i klijenata.

Obrada i čuvanje podataka korisnika i klijenata vrši se u rokovima i na način utvrđen Zakonom.

Obradu podataka korisnika i klijenata vršiće lica koja za potrebe Adria hotela obavljaju poslove iz domena administracije i knjigovodstva.

Prihvatanjem ovih uslova korisnik daje saglasnost za prikupljanje, obrađivanje i čuvanje napred navedenih i po potrebi drugih podataka u
skladu sa Zakonom koji reguliše odnosnu materiju.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica NLB Banke AD Podgorica (NLB Montenegrobanka), pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama Bankart-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Zaštita podataka o ličnosti

Adria hotel će štititi tajnost ličnih podataka korisnika i klijenata u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Crne Gore i drugih zakona koji uređuju odnosnu materiju.

Svi podaci o klijentima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Adria hotelu odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Podaci iz prethodnog stava mogu se čuvati i obrađivati isključivo radi regulisanja međusobnih prava i obaveza iz ugovora.

Kolačići

Adria hotel koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Saglasnost i promene uslova

Adria hotel zadržava pravo da vrši izmenu Opštih uslova radi usklađivanja sa izmenama  relevantnih zakona i drugih propisa, opštih akata kao i internih promena poslovne politike i potreba samih klijenata i korisnika. Adria hotel će o izmenama i dopunama Opštih uslova obavestiti klijente i korisnike preko internet stranice. Izmene Opštih uslova stupaju na snagu trenutkom postavljanja na internet stranicu Adria hotela.

Check Availabity

1 Room , 1 Adult , 0 Children
Rooms
Adults
Childrens